FUNKCJONOWANIE ODDZIAŁÓW ZAMIEJSCOWYCH PRZEDSZKOLA 429 W OKRESIE WAKACYJNYM

Przedszkole w okresie od 1 lipca do 11 sierpnia 2020r. będzie otwarte na zasadach całorocznych – nie są wymagane żadne zapisy. Przerwa
w prowadzeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych (przedszkole będzie zamknięte dla dzieci)  w terminie 12 – 31 sierpnia 2020.
Sytuacja jest aktualna na dzień dzisiejszy i może ulec zmianie w zależnoiści od sytuacji epidemicznej w Polsce.

UWAGA!!! INFORMACJA W SPRAWIE ODWOŁANIA DYŻURU WAKACYJNEGO W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Szanowni Państwo,
ze względu na brak możliwości określenia zakresu oraz terminów obowiązywania ograniczeń związanych z zasadami bezpieczeństwa wynikającymi
z zagrożenia epidemicznego, podjęto decyzję o zmianie organizacji pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w lipcu
i sierpniu 2020 r. Dyżury wakacyjne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zostają odwołane. Jeśli przepisy na szczeblu krajowym pozwolą,
to w lipcu i sierpniu 2020 r. dzieci będą mogły przez 6 tygodni uczęszczać do swojego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole. Więcej informacji na stronie internetowej: Biura Edukacji

 

ZMIANY W ZAPISACH NA DYŻUR WAKACYJNY W  ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Szanowni Państwo,

Wszystkie hasła na dyżur wakacyjny zostały
wysłane w formie wiadomości na iprzedszkole,

jeśli nie mogą Państwo otworzyć
wiadomości prosimy o informację na email:

sekretariat@przedszkole429.pl 

Szanowni Państwo,

Hasła do systemu zapisów na dyżur wakacyjny wygenerowane

 z systemu będą przekazywane rodzicom wyłącznie drogą

elektroniczną na platformę iprzedszkole wykorzystywaną przez

placówkę lub adresy email rodziców.

W przypadku braku adresu email rodzica pracownicy przedszkola

skontaktują się z Państwem telefonicznie i ustalą sposób przekazania

hasła.

Możliwość generowania hasła będzie dostępna od 23.03.2020 do 07.04.2020.

UWAGA!!!

Rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji do

przedszkola/oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych na

rok 2020/2021 korzystają z hasła nadanego w systemie

rejestracji wniosku /zgłoszenia.

Rodzice wypełniają wniosek tylko w systemie zapisów na dyżury

wakacyjne. Nie muszą dostarczać jego wersji papierowej do placówki.

Terminy zapisów i pozostałe zasady pozostają bez zmian.

Plan opieki wakacyjnej w oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych

https://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki-dyzury-wakacyjne/22132_uproszczenie-zapisow-na-dyżury

 

 

Nowy harmonogram zapisu na dyżur wakacyjny w Przedszkolu nr 429 w roku szkolnym 2019/2020

Zasady zapisów na dyżur wakacyjny w roku szkolnym 2019/2020 

 

ZMIANA ZASAD REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2020/2021

http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/22121_zmiana-zasad-rekrutacji-do-przedszkoli-i-i-klas

Rekrutacja- przyjmowanie dokumentów 

Rekrutacja w trakcie zawieszenia zajęć

 

Dyżur wakacyjny w roku szkolnym 2019/2020

 

   Dyżur wakacyjny w Przedszkolu nr 429 w roku szkolnym 2019/2020

 

  Zasady zapisów na dyżur wakacyjny w roku szkolnym 2019/2020 

 

Harmonogram dyżuru wakacyjnego w roku szkolnym 2019/2020

 

  Godziny pracy sekretariatu

 

 

Rekrutacja do Przedszkoli w roku szkolnym 2020/2021

 

Informacji na temat rekrutacji i oferty poszczególnych przedszkoli i szkół udzielają pracownicy Urzędów Dzielnic

Informacja dla rodziców – wykaz telefonów

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021

Harmonogram rekrutacji 2020/2021

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

 

Kryterium dochodowe

Copyright © 2017. All rights reserved.     
Font Resize
KOLOR