Statut Przedszkola nr 429

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci w Przedszkola nr 429

Procedura zapewnienia bezpieczeństwa na placu zabaw Przedszkola nr 429

Procedura zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom Przedszkola nr 429

Procedura kontaktów z Rodzicami w Przedszkolu nr 429

Procedura bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych poza terenem Przedszkola nr 429

Procedura kierowania dziecka na zajęcia logopedyczne w Przedszkolu nr 429

Procedura postępowania w przypadku wystąpienia choroby zakaźnej w Przedszkolu nr 429

Procedura postępowania w przypadku agresywnych zachowań w Przedszkolu nr 429

Procedura łączenia grup w Przedszkolu nr 429

Procedura obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego w Przedszkolu nr 429

Procedura postępowania w przypadku wtargnięcia napastnika do Przedszkola nr 429

Procedura postępowania w sytuacji zagrożenia podłożeniem ładunku wybuchowego w Przedszkolu nr 429

Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pegagogicznej w Przedszkolu nr 429

Regulamin organizacji wycieczek i spacerów w Przedszkolu nr 429

Podstawa programowa

Podstawa programowa

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19  w Przedszkolu nr 429

Aneks nr 1 do Procedury bezpieczeństwa obowiązującej na terenie Przedszkola nr 429 w Warszawie w okresie pandemii COVID-19 z dnia 12.05.2020r.

Aneks nr 2- Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19  w Przedszkolu nr 429

Procedura dotycząca utrzymywania czystości w okresie pandemii COVID-19 w Przedszkolu nr 429

Procedura stosowania zasad higieny w okresie pandemii COVID-19 w Przedszkolu nr 429

Procedura korzystania z placu zabaw  w okresie pandemii COVID-19 w Przedszkolu nr 429

Aneks nr 1- Procedura korzystania z placu zabaw  w okresie pandemii COVID-19 w Przedszkolu nr 429

Procedura bezpiecznego przyjęcia cateringu w okresie pandemii COVID-19 w Przedszkolu nr 429

Zarządzenie nr 29/2019/2020 Dyrektora Przedszkola nr 429 w Warszawie z dnia 8 czerwca 2020r.

Copyright © 2017. All rights reserved.     
Font Resize
KOLOR