Ramowy rozkład dnia

 • 7.00 - 8.15
  Schodzenie się dzieci /zabawy swobodne /praca indywidualna z dziećmi wymagającymi wsparcia i z dziećmi zdolnymi .
 • 8.30 – 9.00
  Śniadanie.
 • 9.00 – 10:00
  Zajęcia dydaktyczne.
  Planowane sytuacje edukacyjne z całą grupą zajęcia dodatkowe wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego
 • 10.15-10.30
  Zdrowa przekąska
 • 10.30-11.45
  Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy ruchowe , spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze.
 • 12.00-12.30
  Obiad
 • 12.30-14.15
  Odpoczynek poobiedni/leżakowanie -(grupy młodsze)
 • 14.30-15.00
  Podwieczorek
 • 15.00-17.30
  Zabawy dowolne i organizowane przez nauczyciela . Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, praca z dziećmi zdolnymi. Rozchodzenie się dzieci
 • 7.00 – 8.15
  Schodzenie się dzieci /zabawy swobodne /praca indywidualna z dziećmi wymagającymi wsparcia i z dziećmi zdolnymi .
 • 8.30- 9.00
  Śniadanie.
 • 9.00-10.00
  Zajęcia dydaktyczne.
  Planowane sytuacje edukacyjne z całą grupą zajęcia dodatkowe wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego
 • 10.15-10.30
  Zdrowa przekąska
 • 10.30-11.45
  Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy ruchowe , spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze.
 • 12.00-12.30
  Obiad
 • 12.30-14.15
  Odpoczynek poobiedni. Aktywność odpowiadająca zainteresowaniom dzieci, zabawy w kole , zabawy konstrukcyjne, badawcze, spacer.
 • 14.30-15.00
  Podwieczorek
 • 15.00-17.30
  Zabawy dowolne i organizowane przez nauczyciela. Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, praca z dziećmi zdolnymi . Rozchodzenie się dzieci .
Copyright © 2017. All rights reserved.     
Font Resize
KOLOR