Przedszkole nr 429 filia rozpoczęło swoją działalność 1 września 2018 roku. W budynku przedszkola znajduje się pięć sal zajęciowych, które są jasne, przestronne i dostosowane do potrzeb dzieci. Każda sala wyposażona jest w pomoce dydaktyczne i zabawki.. Przedszkole posiada także dużą salę wielofunkcyjną i gabinet logopedy. W placówce zatrudniony jest logopeda, który prowadzi zajęcia indywidualne z dziećmi, wykazującymi wady wymowy. Nawiązana została także współpraca z psychologiem z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, który służy swoją pomocą zarówno dzieciom, rodzicom jak i nauczycielom. Plac zabaw, w którym bawią się dzieci wyposażony jest w bezpieczny sprzęt rekreacyjno-sportowy. Obiekt jest monitorowany.
W naszym przedszkolu stosujemy skuteczny wzór komunikacji międzyludzkiej- porozumienie bez przemocy. Polega ono na umiejętności myślenia i porozumiewania się z empatią dla innych i dla siebie. Budujemy kontakt oparty na szacunku i wzajemnym zaufaniu. Zmieniamy nawykowy język ocen na język uczuć i potrzeb. Żądania zamieniamy na prośby. Jesteśmy świadomi, że sposób używania języka wpływa na życie nasze i innych. Nie chcemy zmieniać naszych dzieci. Chcemy dostrzegać ich intencje i jak najskuteczniej wyrażać to, co chcemy powiedzieć. Stwarzamy przestrzeń na własne rozwiązania dzieci. Zależy nam na tym, aby poprzez dialog i empatię nawiązać prawdziwy kontakt z przedszkolakami. Mamy świadomość, że kiedy potrzeby dzieci będą zaspokojone, to pojawi się uczucie zachwytu, spełnienia, wesołość, zadowolenie, pewność, optymizm, wzruszenie i ufność. Pragniemy, aby wszystkie dzieci w naszym przedszkolu były akceptowane i docenianie. Zapewniamy im bezpieczeństwo emocjonalne, bliskość, wsparcie i zaufanie. Szukamy w nich mocnych stron i taka drogą chcemy podążać. Jesteśmy świadomi, że zachowanie dorosłych modeluje zachowanie dziecka. Dlatego też świadomie używamy języka wzajemnego szacunku.

 

Copyright © 2017. All rights reserved.     
Font Resize
KOLOR